Översikt

På uppdrag av Ljusdals Kommun skapade vi en testimonial film för Erasmus+ programmet på Slottegymnasiet. Vi besökte skolan och intervjuade två elever som tagit del av programmet. Från dessa intervjuer redigerade vi en film med syfte att skapa intresse för projektet.

Anledningen till att testimonial formatet valdes för denna produktion var för att lyfta fram de historier eleverna tagit med sig hem från resan samt skapa en relaterbar känsla hos tittaren då målgruppen var i samma ålder som personerna som blev intervjuad.

Kund

Ljusdals Kommun

Projektet omfattade
  • Planering
  • Produktion
  • Redigering

En resa

man aldrig glömmer