We are bold ideas.

Bara genom att själv representera ett starkt varumärke kan vi hjälpa andra att bygga starka varumärken. Det var med den inställningen vi gick in i projektet med att omdefiniera hela vårt varumärke. Vi ville gå från att ha ett varumärke som skapats under kort tid under uppstarten av vårt företag och som inte hade skapats med särskilt mycket omsorg.

Denna gång började vi från grunden och definierade våra värden. Vi ville skapa ett varumärke som utstrålar en personlighet och som intuitivt skapar en känsla av vad vi kan bidra med för värden. Vårt varumärke står för moderna och nytänkande lösningar, det ska kännas ungt och kraftfullt, ett varumärke värt att minnas helt enkelt.

Scope

  • Brand Guidelines
  • Grafisk profil
  • Logotyp
  • Hemsida
  • Brand Reveal video
  • Brand Promo video
  • Brand Reveal teaser videos
  • Nyhetsbrev omdesign
  • Design av trycksaker
  • Fotografering

Inte bara en logga och en ny hemsida

Ett varumärke består av så mycket mer än bara en logotyp och en hemsida. Med hjälp av ett varumärke definierar man alla kontaktpunkter för ett företag med syftet att skapa en enhetlig känsla för företaget. Grunden för detta har vi definierat i våra Brand Guidelines, ett dokument som reglerar hur varumärkets olika delar ska användas. I arbetet togs hemsida, trycksaker m.m. fram.

Brand reveal

Vi gillar att kommunicera med video, därför var det självklart från början att vi skulle “avtäcka” vårt nya varumärke i en video. Fram till datumet för varumärkets publicering publicerade vi även tre teasers. I dessa förklarade vi lite om bakgrunden till det arbete vi gjort för olika moment i varumärkesuppdateringen. Syftet var att skapa värdeskapande innehåll som genererad intresse för lanseringen under en något längre period.

Brand revealen i sig är en ganska kort video vars målsättning var att skapa varumärkeskännedom i sociala medier. Efter en kort glimt av “behind the scenes” från skapande processen så presenteras loggan och hemsidan i en energirik och effektfull video.

Brand promo

Tillsammans med Brand Revealen tog vi även fram en Promo. Det är en längre video med voice over vars syfte är att förmedla de nya värden som vi tog fram i och med att vi skapade det nya varumärket. Videons höga energi guidar tittaren genom såväl varumärkets idéer som vårt tjänsteutbud. Målsättningen var att leverera budskapet på ett kraftfullt och effektfullt sätt som gör att videon blir ihågkommen.

Bilder för visuell kommunikation

En viktig kontaktpunkt för alla varumärken är den visuella kommunikation som sker genom bilder. Här tog vi fram ett genomgående tema och color grade. Vi tog även nya porträttbilder och skapade en bildbank för hemsida och sociala medier.