Översikt

Vi producerade flera kortare videos för OKQ8 Ljusdal. Vi ansvarade för hela produktionen från förproduktion till efterproduktion. Genom att skapa flera kortare videos effektiviserade vi vår produktion och skapade ett material som kan användas under en längre tid samtidigt som det är bättre anpassat för sociala medier.

Vi skapade videos med konceptet “Välkommen in”, vilket även vart en del av videornas call-to-action. Vi skapade flera kampanjvideos med fokus på en specifik del av utbudet. Dessutom gjorde vi en längre varumärkesvideo.

Kund

OKQ8 Ljusdal

Vad vi gjorde

Flera korta reklamvideos.

Välkommen in

till OKQ8 Ljusdal

I filmerna belyser vi det stora utbud av produkter och tjänster som erbjuds. Vi använder ett dynamiskt bildspråk för att presentera utbudet på ett tilltalande sätt som passar bra för konsumtionsvanorna i sociala medier. Vi skapar också en genuin och mänsklig känsla genom att visa den service som erbjuds. Vi använder oss av musik och ljuddesign för att lyfta fram känslor och händelser i filmerna.