Översikt

Vi producerade flera kortare videos för Ljusdal i Centrum. Videorna publicerades i sociala medier och kördes även som en kampanj.

Konceptet vi jobbade efter var “Ljusdal – En genuin småstad”. Syftet var att stärka Ljusdals varumärke och kampanjmålsättningen var hemsidetrafik.

Kund

Ljusdal i Centrum

Vad vi gjorde

Flera korta videos för marknadsföring samt varumärkesvideo.

Ljusdal – 

En genuin småstad

I videorna återskapade vi känslorna som uppstår i mötet med den lokala handeln, restaurangerna, caféerna och Ljusdal som ort. Vi använde oss av ett naturligt och varmt bildspråk för att framhäva känslan av trivsel och gemenskap. Vi toppade av det med kreativ ljuddesign och välanpassade musikval.