Ett långvarigt samarbete

Trots den geografiska barriären då Happyers huvudkontor befinner sig i Hong Kong har rekryteringsföretaget samarbetat med oss sedan grundandet av Toginta Productions. Över åren har vi deltagit i en stor mängd projekt med varierande mål, alltifrån podcasts till marknadsföringsmaterial.

Samarbetet består i huvudpart av redigering av det material deras lokala videografer spelar in. Det vill säga att vi under samarbetets gång endast ansvarat för redigering av färdiginspelat material.

Kund

Happyer

Samarbetet omfattar
  • Rådgivning
  • Redigering

Employer branding

Huvuddelen av vårt samarbete har handlat om produktionen av employer branding videos till Happyers företagskunder. Happyer har sedan början förstått att video är ett extremt kraftfullt verktyg när det kommer till att profilera företag med alltifrån att förklara dess syfte, kultur, mål och attityd.

Having worked with Toginta for several years now, I couldn’t recommend them more! A highly talented crew in the scope of media production, who have always been highly responsive, efficient and professional. Looking forward to a continued long-term working collaboration with the team!

Tim LeungHappyer.io

Kurser

Under slutet av 2020 lanserade Happyer sin utbildningsplattform
H Academy där vi fick i uppdrag att dels redigera kursmaterial men även marknadsföringsmaterial inför lanseringen. Här är ett exempel på en introduktionsvideo till en av kursernas handledare.

I marknadsföringssyfte fick vi i uppdrag att klippa ihop videomaterial från ett flertal Happyer kunder som berättade om det resultat rekryteringsplattformen gett de och deras företag.

Marknadsföring

Är du också redo att ta nästa steg med video?